Dane kontaktowe

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

    Imię i nazwisko / nazwa firmy*

    Adres e-mail*

    Numer telefonu

    Treść wiadomości

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, numer telefonu oraz adres e-mail przez spółkę UTECH CLEAN Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-555) ul. Droga Dębińska 3a, jako Administratora danych osobowych, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – wraz z obowiązującymi przepisami krajowymi - w celach niezbędnych do przygotowania umowy. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych jak i przysługujących Panu/Pani prawach znajdują się w Polityce Prywatności.